Úvod
W W W . T - P L U S . C Z
Kontakt
 
 

Vzdělávací a poradenská firma T-PLUS s.r.o. nabízí své služby v oblasti zabezpečování poradenských činností a rekvalifikací pro dělnické, ekonomické a technicko – hospodářské profese v regionech Zlínského a Jihomoravského kraje.

V oblasti vzdělávání realizuje naše firma také rekvalifikační kurzy na základě akreditace MŠMT. Přehled akreditovaných rekvalifikačních kurzů je k nahlédnutí na našich webových stránkách.

Vzdělávací firma se věnuje pořádání odborných seminářů pro veřejnost, aktuálně reagujeme na změny v legislativě, které přináší současný vývoj a ekonomická transformace. Průběžně doplňujeme a rozšiřujeme nabídku odborných seminářů. Ve svých vzdělávacích a poradenských programech vycházíme z ověřených zkušeností i nových poznatků, které rozšiřujeme o zkušenosti z praxe.

Cílem firmy je poskytovat kvalitní vzdělávací a poradenské služby pro veřejnost. Chceme být firmou, která je vyhledávaná díky profesionálnímu, nediskriminačnímu a lidskému přístupu ke vzdělávání.

Dne 29.4.2008 bylo naši společnosti T-PLUS s.r.o. uděleno povolení z MPSV ke zprostředkování zaměstnání na území ČR českým občanům, občanům EU a cizincům mimo EU.

 

 
TOPlist