Úvod
W W W . T - P L U S . C Z
Kontakt

Nabídka programů s akreditovanými rekvalifikacemi MŠMT:

Praktická rekvalifikace pro ženy

Cílovou skupinou jsou nezaměstnané ženy, které jsou z různých příčin znevýhodněné v přístupu k zaměstnání. Týká se to převážně žen po mateřské dovolené, s nevhodnou či nízkou odbornou kvalifikací – základním vzděláním, vyučená nebo vyučená s maturitou, dále se zdravotním omezením a dlouhodobě nezaměstnané. Nejsou vyloučeny ani ženy se středoškolským vzděláním v oboru, který je pro ně například nevyhovující pro další zaměstnání.

Příležitost v každém věku

Cílovou skupinou kurzu jsou nově, případně opakovaně evidovaní uchazeči o zaměstnání s předpokladem k opětovnému nástupu do zaměstnání. Hlavním cílem je seznámit účastníky kurzu s aktuálním stavem na trhu práce, umožnit jim rozvoj dovedností v ucházení se o zaměstnání a podpořit přímý kontakt se zaměstnavateli. V průběhu kurzu budou zjišťovány dovednosti a znalosti uchazečů a na základě toho budou stanovena konkrétní individuální doporučení pro jejich pracovní uplatnění a profesní rozvoj.

Cílovou skupinou jsou převážně osoby vyššího věku s nevhodnou či nízkou odbornou kvalifikací – základním vzděláním, vyučením nebo vyučením s maturitou, dále se zdravotním omezením a v oboru, který je pro ně například nevyhovující pro další zaměstnání. V dnešní době má spousta zájemců i vhodnou kvalifikaci, ale pro rychlý postup informačních technologií a posunu v programech PC, se může tato znalost stát klíčovou pro získání zaměstnání. Nejsou vyloučeny ani osoby se středoškolským vzděláním.

Rovná šance pro každého

Program je připraven pro cílovou skupinu nezaměstnaných uchazečů nebo zájemců zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Záměrem programu je individuálně analyzovat u všech účastníků stávající životní situaci a příčinu nezaměstnanosti, zabezpečit ergodiagnostické vyšetření ve specializovaném zařízení, vzdělávacími aktivitami doplnit potřebné znalosti a dovednosti a formou asistovaných praxí prověřit možnosti konkrétních pracovních aktivit.

Účetnictví s využitím výpočetní techniky

Nezaměstnané ženy i muži, kteří jsou z různých příčin znevýhodněni v přístupu k zaměstnání. Určeno těm, kteří chtějí pracovat jako samostatná účetní a nemají dosud s problematikou účetnictví žádné zkušenosti. Podmínkou je ukončené střední vzdělání.

Daňová evidence s využitím výpočetní techniky

Nezaměstnané ženy i muži, kteří jsou z různých příčin znevýhodněni v přístupu k zaměstnání. Je také určen účetním nebo podnikatelům – živnostníkům, fyzickým osobám a všem, kteří mají povinnost vést daňovou evidenci.

Vstupní podmínkou je ukončené střední nebo střední odborné vzdělání a základní znalost práce na PC.

Daňový referent

Nezaměstnané ženy i muži, kteří jsou z různých příčin znevýhodněni v přístupu k zaměstnání. Vstupní podmínkou je ukončené střední nebo střední odborné vzdělání, popř. vysokoškolské vzdělání.

Hledání sebeuplatnění na venkově

Program je připraven pro cílovou skupinu lidí, kteří hledají sebeuplatnění na venkově. Budou zde vytipovány obce v regionu, které mají vysokou míru nezaměstnanosti a mají velmi obtížné spojení do Uh. Hradiště a Uh. Brodu.

Odborný pracovník v oblasti účetnictví a daní

Program je připraven pro cílovou skupinu nezaměstnaných žen a mužů, kteří jsou z různých příčin znevýhodněni v přístupu k zaměstnání. Určeno těm, kteří chtějí pracovat jako samostatná účetní a nemají dosud s problematikou účetnictví a daní žádné zkušenosti. Podmínkou je středoškolské vzdělání.

 
 
TOPlist